Paikallisyhdistyksemme, Varkauden Pelastakaa Lapset ry jatkaa vuonna 2023 Eväitä Elämälle -ohjelmassa!!!

Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista. Taustalla voi olla esimerkiksi yksinhuoltajuus, työttömyys, työkyvyttömyys, matalapalkkaisuus, velkaantuneisuus, perheen huollettavien lasten suuri lukumäärä, tai sairauksien tai muun elämäntilanteeseen liittyvän tekijän vuoksi perheen taloudelliselle selviytymiselle haasteita aiheuttava tilanne tai näiden yhdistelmä.

Oppimateriaalituki:
Tuemme varkautelaisia, leppävirtalaisia ja joroislaisia (alle 18v) opiskelijoita, toisen asteen oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi.

Oppivelvollisuuden laajennus on tullut voimaan 1.1.2021 ikäluokka kerrallaan, joten velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin nuoriin, jotka ovat keväällä 2021 peruskoulun 9. luokalla. Näille nuorille (pääosin vuonna 2005 syntyneet) toisen asteen opinnot ovat maksuttomia. Paikallisyhdistyksenä haluamme tukea niitä varkautelaisia nuoria, jotka eivät ole maksuttomuuden piirissä. Tämä tarkoittaa opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa toisella asteella ennen syksyä 2021 tai niitä opiskelijoita, jotka ovat keskeyttäneet opinnot ja aloittavat ne uudestaan.

Lue lisää oppivelvollisuuden laajenemisesta: Opetus- ja kulttuuriministeriön kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta

Harrastustuki:
Tuemme varkautelaisten, leppävirtalaisten ja joroislaisten (alle 18v) lasten harrastamista, myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna. Kuluja voi olla esim. osallistumismaksut ja harrastusvälineet.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tukien tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus suorittaa toisen asteen tutkinto tai osallistua edes yhteen harrastukseen. Tahtotilamme on, että tuen hakeminen tapahtuisi matalalla kynnyksellä. Hakijoiden tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Hakeminen vuona 2023:
Oppimateriaalitukea ja harrastustukea voi hakea erillisen aikataulun mukaan:

Oppimateriaali- ja harrastustuki hakuajat ja hakemuskäsittelyt vuonna 2023:

1.-31.1.23 –> Hakemuskäsittely 1.-7.2.23

1.2.-31.3.23 –> Hakemuskäsittely 1.-7.4.23

1.4-31.5.23 –> Hakemuskäsittely 1.-7.6.23

1.6-31.7.2023 –> Hakemuskäsittely 1.-7.8.23

1.8-30.9.2023 –> Hakemuskäsittely 1.-7.10.23

1.10-30.11.23 –> Hakemuskäsittely 21.-7.12.23

1.-17.12.23 –> Hakemuskäsittely 18.-20.12.23

Yhdistyksellä on rajallinen määräraha varattu avustuksiin, joten mikäli varat loppuvat, hakuaika poistuu ja hakemuksia ei oteta enää vastaan.

Hakuohje:

  1. Täytä hakemus tietokoneella ja lähetä se osoitteeseen varkaus@palastakaalapset.net

TAI

1. Tulosta hakemus

Oppimateriaalitukihakemus

Harrastustukihakemus

2. Täytä hakemus

3. Toimita se Warikon toimistoon/postilaatikkoon.

Toimitusosoite: Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry / Warikko / Varkauden Pelastakaa Lapset ry
Ahlströminkatu 22,lh3, 78250 Varkaus.

4. Odota yhteydenottoa kts. hakuajat –>Hakemuskäsittelyn jälkeen

 

Lyhyesti:

  • Uudet hakijat ovat etusijalla.
  • Tukea haetaan kuluvalle vuodelle
  • Harrastustukea (max. 300e/lapsi) voidaan myöntää alle 18-vuotialle lapsille ja nuorille.
  • Oppimateriaalitukea (max. 200€) voidaan myöntää alle 18v, toisen asteen opiskelijalle.
  • Yhdistyksen Eväitä Elämälle-ryhmä määrittelee tukisumman tapauskohtaisesti. Mikäli tukea haetaan useammalle saman perheen lapselle, tuki myönnetään perhekohtaisesti,
  • Harrastuksesta ja oppimateriaaleista pitää pystyä toimittamaan lasku yhdistykselle, ellei sovittuna ole osto-osoitus. Rahaa emme myönnä.
  • Tarkemmat ohjeet oppimateriaalihankintoihin ja harrastustukeen saat, mikäli avustuspäätös on myönteinen.

Oppimateriaali- ja harrastustukirahastoon voi myös lahjoittaa rahaa! Kts. Yhteystiedot

Lisätietoja:

puheenjohtaja Piia Sippu varkaus@pelastakaalapset.net