Paikallisyhdistyksemme, Varkauden pelastakaa lapset ry on päässyt mukaan Eväitä Elämälle -ohjelmaan vuodelle 2021!!!

Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista. Taustalla voi olla esimerkiksi yksinhuoltajuus, työttömyys, työkyvyttömyys, matalapalkkaisuus, velkaantuneisuus, perheen huollettavien lasten suuri lukumäärä, tai sairauksien tai muun elämäntilanteeseen liittyvän tekijän vuoksi perheen taloudelliselle selviytymiselle haasteita aiheuttava tilanne tai näiden yhdistelmä.

Oppimateriaalituki:
Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi.

Oppivelvollisuuden laajennus on tullut voimaan 1.1.2021 ikäluokka kerrallaan, joten velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin nuoriin, jotka ovat keväällä 2021 peruskoulun 9. luokalla. Näille nuorille (pääosin vuonna 2005 syntyneet) toisen asteen opinnot ovat maksuttomia. Paikallisyhdistyksenä haluamme tukea niitä varkautelaisia nuoria, jotka eivät ole maksuttomuuden piirissä. Tämä tarkoittaa opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa toisella asteella ennen syksyä 2021 tai niitä opiskelijoita, jotka ovat keskeyttäneet opinnot ja aloittavat ne uudestaan.

Lue lisää oppivelvollisuuden laajenemisesta: Opetus- ja kulttuuriministeriön kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta

Harrastustuki:
Tuemme lasten (alle 18v) harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna. Kuluja voi olla esim. osallistumismaksut ja harrastusvälineet.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tukien tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus suorittaa toisen asteen tutkinto tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Hakeminen:
Oppimateriaalitukea ja harrastustukea voi hakea alla olevan aikataulun mukaan.

Hakuaika: 1.3.-31.3.2021 –> Päätökset: 19.4.2021
Hakuaika: 1.5-31.5.2021  –> Päätökset: 18.6.2021

Yhdistyksellä on rajallinen määräraha varattu avustuksiin, joten hakuaikoja tulee lisää, mikäli resursseja on vielä jäljellä.

Hakuohje:

1. Tulosta hakemus

Oppimateriaalitukihakemus

Harrastustukihakemus

2. Täytä hakemus

3. Toimita se Warikon toimistoon.

Toimitusosoite: Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry / Warikko / Varkauden pelastakaa lapset ry
Ahlströminkatu 22, 78250 Varkaus.

Voit jättää hakemuksen myös Warikon sivuoven luona sijaitsevaan postilaatikkoon.

4. Odota yhteydenottoa kts. hakuajat –>Päätökset

Lyhyesti:

  • Uudet hakijat ovat etusijalla.
  • Tukea haetaan kuluvalle vuodelle.
  • Harrastustukea (max 150€/lapsi) voidaan myöntää vain peruskoulun 1-9 -luokkalaisille.
  • Oppimateriaalitukea (max 200€) voidaan myöntää toisen asteen opiskelijoille.
  • Edellä mainitut summat ovat täysimääräisinä per perhe. Mikäli tukea haetaan useammalle lapselle, Pelan hallitus määrittelee tukisumman perhekohtaisesti.
  • Tarkemmat ohjeet oppimateriaalihankintoihin ja harrastustukeen saat, mikäli avustuspäätös on myönteinen.

Oppimateriaali- ja harrastustukirahastoon voi myös lahjoittaa rahaa! Kts. Yhteystiedot

Lisätietoja:

puheenjohtaja Piia Sippu pelastakaalapset.vrk@gmail.com